Yapı Denetim Nedir ?

Yapı Denetim, 595 sayılı kanun hükmündeki kararname ile başlatılan ve 13.07.2001 tarihinde 24461 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yapı Denetimi Hakkındaki 4708 no’lu kanun ile devam ettirilen; Can ve mal emniyetini birinci planda tutan, çağdaş ölçü ve standartlara göre düzenlenmiş, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önlemek amacını taşıyan, yapıyı ve yapılaşmayı denetleyen bir sistemdir.

Neden Yapı Denetim ?

Ülkemizdeki yerleşme ve yapılaşmalara getirilen denetim faaliyetlerinin uygulamada neredeyse hiç yürütülemediği kanunda öngörülen hükümlerin yetersiz olduğu, yapılan incelemelerde proje denetimi aşamasında dahi projelerin % 90’nında tasarım, hesap ve çizim hatalarının olduğu, uygulamanın ise ehliyetsiz ustalara kaldığı ve yapıların hiç denetlenmediği görülmüştür.

Denetimin Kapsadığı Alanlar

Yapı Denetimi Kanunu Türkiye genelinde bütün illeri kapsamaktadır. Bu illerin belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşaa edilecek yapıların denetimi bu kanun hükümlerine tabi olduğundan tüm bu yapılara Yapı Denetim Kuruluşları’nca denetleme mecburiyeti getirilmiştir. 2011 yılından beri ise sistem tüm Türkiye’de yayılmıştır.

Hizmet Bedeli Hesaplama

İnşaa Yapı Denetim Ltd. Şti. 2013 yılında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiş olan 1785 nolu yetki belgesi ile İstanbul ilinde yapı denetim hizmetini vermeye başlamıştır.

İnşaa Yapı Denetim Ltd. Şti. mesleğinde tecrübeli Mimar ve Mühendis kadrosuyla yönetmelikler çerçevesinde projelerin her safhasında yerinde denetim , test ve laboratuvar hizmetlerini başarılı bir şekilde yürütmektedir.Yapmış olduğumuz işin bilincini iyi kavramış bir firma olarak önceliğimiz her zaman insan hayatı ve yaşam kalitesi olmuştur.Firmamız denetimini üstlendiği tüm projelerin her türlü afetlere karşı dayanıklı , güvenli yaşam alanları olabilmesi ve bu alanlardaki yaşam kalitesini en üst düzeye çıkartmak için çalışmaktadır.

Bu bağlamda İnşaa Yapı Denetim Ltd. Şti. olarak çalıştığımız firmaları sadece müşterimiz değil iş ortağımız olarak benimseyip işin başından sonuna kadar yanlarında olarak onların karşılaşabilecekleri sıkıntıları beraber çözümlemektir.

İNŞAA YAPI DENETİM LTD.ŞTİADRES: Cumhuriyet Mah. Derviş Eroğlu Cad. Bizimkent Konutları 196 Ada B-2 – 01 A Girişi D:1 Beylilkdüzü / İSTANBUL

TEL: 0 212 872 11 29

FAX: 0 212 872 11 30

GSM: 0 533 259 71 20

EMAIL: insaayapidenetim@gmail.com