Denetimin Kapsadığı Alanlar

Yapı Denetimi Kanunu Türkiye genelinde bütün illeri kapsamaktadır. Bu illerin belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşaa edilecek yapıların denetimi bu kanun hükümlerine tabi olduğundan tüm bu yapılara Yapı Denetim Kuruluşları’nca denetleme mecburiyeti getirilmiştir. 2011 yılından beri ise sistem tüm Türkiye’de yayılmıştır.