Neden Yapı Denetim ?

Ülkemizdeki yerleşme ve yapılaşmalara getirilen denetim faaliyetlerinin uygulamada neredeyse hiç yürütülemediği kanunda öngörülen hükümlerin yetersiz olduğu, yapılan incelemelerde proje denetimi aşamasında dahi projelerin % 90’nında tasarım, hesap ve çizim hatalarının olduğu, uygulamanın ise ehliyetsiz ustalara kaldığı ve yapıların hiç denetlenmediği görülmüştür.

Şantiyelerin % 90’ında yönetmelik ve standartlara aykırı beton döküldüğü ve beton mukavemet
değerlerinin projesinde öngörülen değerden % 40 ortalama olarak daha az olduğu, çeliğin
mukavemetinin ise kontrol edilmediği tespit edilmiştir. Bu araştırmalar ve yaşanan son
depremler 3194 sayılı kanun ile yapıların etkili olarak denetlenmesinin mümkün olmadığını, bu
kanunda yapım işlerinde rol alan yapım müteahhidi, teknik uygulama sorumlusu (fenni mesul),
yapı ustaları, inşaat projelerini ve uygulamalarını denetlemekle sorumlu olan belediyeler ile
organize sanayi müdürlükleri ve valiliklerin özellikle de uygulamayı kontrol edemedikleri ve
denetleyemedikleri bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle; ülkemizdeki yapı denetim sistemi ve yapım aşamasında görev alan müteahhit,
proje müellifi ve denetim yapmakla görevli yapı denetim elamanları ile yerel yönetimlerin
sorumluluklarını yeniden düzenlemek ve kağıt üzerinde denetlenmiş gibi görülen, ancak hemen
hemen hiç denetlenmeyen bu yapıların sorumlularına verilecek cezalarla bu kişilerin üçüncü
şahıslara verdikleri zararları tazmin edebilecek yeni bir yasal düzenleme getirmek zorunlu
olmuştur. 4708 sayılı kanun 29.06.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Biz yapı denetim firmalarına düşen görev, yapı denetim ile ilgili 4708 sayılı kanun ve yönetmeliği uygularken, “kalitede rekabetçi denetimi” sağlamaktır.