Yapı Denetim Nedir ?

Yapı Denetim, 595 sayılı kanun hükmündeki kararname ile başlatılan ve 13.07.2001 tarihinde 24461 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yapı Denetimi Hakkındaki 4708 no’lu kanun ile devam ettirilen; Can ve mal emniyetini birinci planda tutan, çağdaş ölçü ve standartlara göre düzenlenmiş, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önlemek amacını taşıyan, yapıyı ve yapılaşmayı denetleyen bir sistemdir.

Bu sistem yapının fen ve sanat kurallarına uygun inşaa edilmesini sağlayarak ülkemizdeki çarpık kontrolsüz ,ve kalitesiz yapılaşmayı önlemek ve insanların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Türkiye genelinde inşa edilen yapıların denetimi bu kanuna tabidir ve inşaa edilen her yapının bir yapı denetim kuruluşu tarafından denetlenmesi gerekmektedir.